Головна » Професійний блог » Як зареєструвати юридичну особу (ТОВ)

Як зареєструвати юридичну особу (ТОВ)

Вести бізнес можна як підприємець – ФОП або через юридичну особу. Найпростішою формою юридичної особи є Товариство з обмеженою відповідальністю. З 17.06.2018 року вступить в дію новий Закон “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю“, а до того часу діють “старі” правила. Оскільки суттєвих змін в порядку реєстрації не буде, пропонуємо алгоритм створення фірми, який включає в себе кілька етапів.
Перший етап – прийняття рішення про заснування юридичної особи (ТОВ).
На даному етапі засновники майбутньої юридичної особи повинні вирішити питання про:
1. Найменування компанії, яке повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (ТОВ), саму назву. Юридична особа може мати як повне найменування, так і скорочене (українською мовою обов’язково, іноземною мовою – за бажанням).
2. Місцезнаходження фірми (юридична адреса) – адреса прописки одного із засновників або фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування компанії (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.
3. Розмір статутного капіталу та як він повинен бути розподілений між засновниками.
4. Хто буде виконувати функції керівника юридичної особи?
5. Затвердження статуту юридичної особи.
6. Хто буде готувавати юридичні документи і подавати їх для державної реєстрації?
Крім того, необхідно вибрати основні види діяльності підприємства відповідно до КВЕДу — класифікатору видів економічної діяльності. Для цього бажано скористатись професійними послугами.

Рішення про створення юридичної особи оформляється в протоколі установчих зборів, який підписується учасниками товариства (головою та секретарем зборів з їх числа) та не потребує нотаріального посвідчення.
На етапі створення фірми важливе місце посідає розробка установчих документів. Існує багато компаній, які пропонують юридичні послуги з підготовки документів.

Відповідно до ст. 87 ЦПК для створення юридичної особи її учасники розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками. Установчим документом Товариства з обмеженою відповідальністю є статут.

У статуті вказуються: найменування юридичної особи, предмет та мету діяльності Товариства, склад засновників (учасників), розмір та порядок утворення статутного капіталу, розмір часток кожного з  учасників,  розмір, склад   та   порядок  внесення  ними  вкладів,  розмір  і  порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі, порядок вступу до Товариства та виходу з нього, порядок розподілу прибутків та збитків, склад  та компетенцію органів управління товариства та порядок прийняття ними рішень,  включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок підписання установчих документів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. Статут обов’язково прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами (за довіреністю) без нотаріального посвідчення. При підготовці статуту бажано проконсультуватись з юристом.

Наступний етап – державна реєстрація юридичної особи (ТОВ). Державна реєстрація проводиться незалежно від місцезнаходження юридичної особи, але в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (наприклад у м.Івано-Франківську можна зареєструвати ТОВ з адресою по всій Івано-Франківській області). 

Перелік документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю:
1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи – документ установленого Міністерством юстиції України зразка. Така заява підписується особисто заявником або його представником.
2. Установчий документ юридичної особи, для ТОВ – Статут.
3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи.
4. Заява про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про реєстрацію як платника ПДВ – за бажанням заявника.
5. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Документи, що подаються для державної реєстрації мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, – іншою мовою;  документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

 З 2 листопада 2016 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Цей закон вніс суттєві зміни в сфері реєстрації бізнесу. Основними з них є:

1. Скасування принципу екстериторіальності реєстрації. Це означає, що відтепер державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (області, міста).  
2. При здійсненні державної реєстрації змін про юридичну особу необхідно обов’язково нотаріально завіряти дійсність підписів, які вказані на рішенні уповноваженого органу управління юридичної особи – засновників (уповноваженої особи) або голови та секретаря загальних зборів. 
3. Нотаріальне засвідчення справжності підписів на установчому документі необхідне у випадку внесення змін про юридичну особу, або при державній реєстрації створення юридичної особи в результаті виділу, злиття, перетворення чи поділу.
4. Підписи на передавальному акті (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчому балансі (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні бути нотаріально засвідченні. 
5. Заява учасника повного товариства про вихід із товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

Юрій Жураківський, Любов Левицька
м. Івано-Франківськ, ТОВ “ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ”

Хочете займатись бізнесом, не відволікаючись на юридичну рутину? Сфокусуйтеся на своєму бізнесі, а про решту подбаємо ми. ТОВ «Західно-українська юридична компанія» спеціалізована юридична фірма, яка допомагає підприємцям з 2001 року. Ми раді проконсультувати Вас з господарського і податкового законодавства та зареєструвати Вашу справу як юридичну особу чи ФОП.

Якщо Ви хочете працювати як фізична особа – підприємець ми допоможемо Вам зареєструватись та пройти усі формальні процедури в податковій службі при обранні спрощеної системи оподаткування.

Маючи рішення, яких ще немає у конкурентів, Ви гарантовано отримаєте конкурентну перевагу вже зараз. Телефонуйте, щоб ми допомогли Вам зареєструвати власний бізнес та стати платником єдиного податку.

Перелік документів та ціни тут

Вартість послуг з реєстрації ТОВ “під ключ” – 4 500,00 грн.

Інші статті: