Головна » Професійна інформація » Корисні статті

Фірма, підприємець, торгова марка де і як зареєструвати

Пропонуємо послуги з реєстрації юридичної особи (ТОВ, ПП, КООП, ФГ, ГО, БФ), а також з реєстрації ФОП для ведення бізнесу у будь-якій сфері діяльності у тому числі торгівля, роботи, послуги, сільське господарство, благодійність, волонтерство. Як результат Ви отримаєте: – готову юридичну особу з усіма реквізитами, печаткою і пакетом документів для роботи чи ФОП; – базові …

0 comments

Розкриття інформації про бенефіціарів та структури власності юридичної особи

З 11.07.2021 до 10.10.2021 року всі раніше зареєстровані юридичні особи повинні подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності. Якщо документи подані протягом вказаного вище строку, платити адміністративний збір не потрібно. Якщо у період з 11.07.2021 р. по 10.10.2021 р. виникла потреба внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в …

0 comments

Статут ТОВ по-новому

Основним установчим документом на підставі якого діє Товариство є Статут. Із вступом в дію ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Закон про ТОВ) виникає безліч запитань до положень Статуту Товариства, які повинні в ньому міститися. І якщо уже діючі ТОВ мають один рік, щоб привести свої Статути у відповідність до нового …

0 comments

Закон України “Про ТОВ та ТДВ”: чого очікувати

17 червня 2018 року вступив в дію Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон). Даний Закон вносить суттєві зміни щодо створення та порядку регулювання діяльності Товариств з обмеженою відповідальністю та Товариств з додатковою відповідальністю. Найсуттєвішими змінами є: 1. Визначення Корпоративного договору. Раніше у законодавстві України не було визначено поняття «корпоративного …

0 comments

Як зареєструвати юридичну особу (ТОВ)

Вести бізнес можна як підприємець – ФОП або через юридичну особу. Найпростішою формою юридичної особи є Товариство з обмеженою відповідальністю. З 17.06.2018 року вступить в дію новий Закон “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю“, а до того часу діють “старі” правила. Оскільки суттєвих змін в порядку реєстрації не буде, пропонуємо алгоритм створення фірми, який …

0 comments

Реєстрація торгової марки

Питання необхідності реєстрації торгової марки (торговельної марки, знаку для товарів і послуг) є досить актуальним. Це пов’язано з тим, що перенасиченість ринку різноманітними товарами і послугами, які пропонуються виробниками, змушує більшість підприємців вдаватися до застосування різного роду способів індивідуалізації власної продукції. Одним із таких способів індивідуалізації виступає Інші статті:Фірма, підприємець, торгова марка де і як …

0 comments

Які кадрові документи обов’язково мають бути у роботодавця

У кожному бізнесі рано чи пізно виникає необхідність використовувати найману працю. Трудовим законодавством передбачено певні павила приймання працівників та обов’язкове ведення кадрової документації для усіх роботодавців. Кадрова документація регламентує порядок використання роботодавцем найманої праці, реєстри обліку робочого часу, документи, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпустки тощо. Більшість таких документів є …

0 comments

Єдиний податок. Чим займатись можна, а чим – ні!

Спрощена система оподаткування – це спеціальний податковий режим, який являє собою особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів, визначених Податковим кодексом України (ПКУ), на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Фізична особа-підприємець або юридична особа можуть самостійно обрати для себе спрощену систему оподаткування і зареєструватися …

0 comments

ТОВ чи ПП? Що обрати

Право на зайняття підприємницькою діяльністю може здійснюватися по-різному: через створення фірми або реєстрацію ФОП. Засновник бізнесу самостійно вирішує, яку саме форму роботи обрати, адже ст. 45 Господарського кодексу України передбачає, що підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця. Найбільш поширеними формами підприємництва у вигляді фірми є Приватне підприємство та Товариство з обмеженою …

0 comments

Як оформити працівника на роботу

Найм працівників є невід’ємною частиною кожного бізнесу. Із посиленням відповідальності роботодавців за використання найманої праці без належного оформлення і підвищенням податкового навантаження, все частіше постає питання, як саме використовувати найману працю не порушуючи при цьому законів. Отже, розглянемо варіанти оформлення працівників.  Інші статті:Перевірки держпраці по новомуОформляємо працівника за сумісництвомПереваги отримання Свідоцтва на знак для товарів і …

0 comments

Перевірки держпраці по новому

Порушення законодавства про працю можуть потягти за собою великі штрафи. Про непомірні розміри штрафів відомо кожному підприємцю, який створює робочі місця. Ми розуміємо побоювання роботодавців та інформуємо їх, щоб останні уникали помилок при перевірках. Отже, хто і як перевіряє роботодавців ми розглянемо нижче. Інші статті:Чому ваш трудовий контракт може бути недійснимЯк зареєструватися на єдиний податокЯк …

0 comments

Переваги отримання Свідоцтва на знак для товарів і послуг

            Відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право на використання знака, а також право дозволяти і право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак.                Власник, який …

0 comments

Патент як спосіб захисту інтелектуальної власності

1. Що таке “інтелектуальна власність”? Поняття “інтелектуальна власність” виникло в процесі тривалої практики  закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у різних сферах життя. Інтелектуальна діяльність – це творча діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Умовно творчу діяльність можна поділити на  художню і технічну. Результатом …

0 comments

Оформляємо працівника за сумісництвом

В сучасному світі рідко хто присвячує все життя кар’єрі на одному підприємстві, а з розвитком технологій працювати можна у багатьох роботодавців одночасно, при цьому не покидаючи одного (основного) місця роботи. З іншої сторони, для багатьох підприємців вигідним є наймати на окремі посади чи для виконання певних робіт працівника з неповним робочим днем чи тижнем, який …

0 comments

Види відпусток та порядок їх оформлення

Право на щорічні відпустки регулюються Кодексом Законів  про працю  та Законом України “Про відпустки”. Відпустка надається всім без винятку працівникам, в тому числі сумісникам, які працюють на підприємствах всіх форм власності а також у ФОП за трудовим договором. Не надається відпустка особам, які виконують роботи за цивільно-правовим договором. Право на відпустку мають не тільки громадяни …

0 comments