Трудовий Договір з нефіксованим робочим часом

Останнім часом трудове законодавство зазнало суттєвих змін у зв’язку із введення в Україні воєнного стану та не тільки. Адже, чинний Кодекс законів про працю не зовсім відповідає реаліям сучасного життя, написаний в далекому 1971 році, тоді коли економічні відносини в країні були побудовані на держплані і не було приватної власності. Кодекс не відображає реального співвідношення інтересів усіх учасників трудового процесу.

Тому виникла необхідність запровадити зміни, які би в повній мірі відповідали інтересам обох учасників трудових правовідносин – роботодавця та працівника.

Одною із таких змін є введення особливого виду трудового договору – трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Відповідно до стаття 21-1 Кодексу Законів про працю, Трудовий договір з нефіксованим робочим часом – це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи, обов’язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі надання роботодавцем передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно, але з дотриманням умов оплати праці, передбачених цією статтею.

Роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи, обсяг роботи та в передбачений трудовим договором строк погоджує з працівником режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання відповідної роботи. При цьому повинні дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку.

Окрім того, роботодавець має дотримуватися перелічених в статті 21-1 КЗпП умов оплати праці.

Важливо враховувати, що кількість договорів з нефіксованим робочим часом у роботодавця не повинна перебільшувати одну десяту частину від його загальної кількості трудових договорів. Водночас ті роботодавці, в яких працює менш ніж 10 працівників, мають право укласти лише 1 трудовий договір нового типу. За порушення цих правил передбачені штрафи.

Примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин. Таким органом є Міністерство економіки України.

Проте, роботодавець може розробити таку форму трудового договору самостійно, враховуючи всі положення статті 21-1 КЗпП України.

Ми маємо досвід підготовки тексту Трудового договору і можемо Вам допомогти розробити Трудовий Договір,який би включав основні умови праці, режим роботи, умови оплати праці. При підготовці трудового договору ми врахуємо специфіку трудових відносин саме у Вашій компанії.

Для замовлення послуги звертайтесь за телефоном 066-6595949

Інші статті:

Фірма, підприємець, торгова марка де і як зареєструвати

Пропонуємо послуги з реєстрації юридичної особи (ТОВ, ПП, КООП, ФГ, ГО, БФ), а також з реєстрації ФОП для ведення бізнесу у будь-якій сфері діяльності у тому числі торгівля, роботи, послуги, сільське господарство, благодійність, волонтерство.

Як результат Ви отримаєте:

– готову юридичну особу з усіма реквізитами, печаткою і пакетом документів для роботи чи ФОП;

– базові знання про правила ведення підприємницької діяльності і оподаткування, які додають впевненості при прийнятті рішень.

Строк виконання 1-3 робочих дні.

При цьому послуга включає в себе:

– юридичну консультацію стосовно створення бізнесу;

– розробку статуту під потреби Клієнта, структури власності, рішення про створення;

– підбір оптимальних видів діяльності за КВЕД:

– заповнення і подача заяви на державну реєстрацію юридичної особи чи ФОП;

– виготовлення печатки (за потреби, оплачується окремо);

– консультування щодо системи оподаткування, реєстрація платником податків, єдиного податку, ПДВ (додатково);

– підготовка документів для отримання електронного цифрового підпису та для відкриття рахунків у банку.

Бажаєте захистити себе від недобросовісної конкуренції та від неправомірного використання вашого бренду конкурентами? Ми готові допомогти Вам у цьому. Все, що потрібно – це звернутися до нас для реєстрації торгової марки – ТМ. Результат: юридичний захист бренду через отримання свідоцтва про реєстрацію торгової марки. Крім того, ви отримаєте можливість виготовляти і розміщувати вивіску і рекламу свого бізнесу іноземною мовою, а також право зареєструвати домен com.ua. Розвивайте власний, унікальний, зареєстрований бренд!

Для замовлення послуги потрібен мінімальний пакет документів, лише паспорти та ідентифікаційні коди засновників і директора чи підприємця.

Вартість державної реєстрації юридичної особи – 4 500 грн.

Вартість реєстрації на єдиний податок – 450 грн.

Вартість реєстрації платником ПДВ – 750 грн.

Вартість виготовлення печатки – 500 грн.

Вартість реєстрації ТМ від 3 900 грн.

Вартість підготовки пакету документів для реєстрації компанії без подачі державному реєстратору та в ДФС – 2 900 грн.

Вартість послуги з реєстрації ФОП – 1 400 грн.

Додатково оплачуються послуги нотаріуса, за потреби та державне мито.

Також пропонуємо послуги з припинення (ліквідації) підриємств, внесення змін до ЄДР про юридичну особу чи ФОП, зміна учасників, директора, адреси, видів діяльності, статуту, інші зміни, а також викуп компаній, що не проводять діяльність, продаж новостворених фірм, реорганізація, кадровий і бухгалтерський облік. Є великий досвід надання юридичних послуг.

Отримайте консультацію професійного юриста вже зараз. Зателефонуйте нам за номером 066-6595949.

Юридичний супровід після державної реєстрації, кадровий облік та звітність, послуги бухгалтера.

Професійний юридичний супровід господарської діяльності – це комплекс юридичних послуг з організації та супроводу діяльності бізнесу в Україні та за кордоном, відповідно до вимог міжнародного права та законодавства України, з урахуванням необхідності захисту інтелектуальної власності та активів.

Ми готові забезпечити професійне складання і аналіз юридичних документів підприємства, договорів з постачальниками і покупцями,  ведення кадрового обліку, включаючи оформлення кадрових документів та прийом працівників на роботу і звільнення, бухгалтерську звітність. Організовуємо супровід тендерних процедур.

Для запису на консультацію телефонуйте за номером 066-6595949

Інші статті:

Розкриття інформації про бенефіціарів та структури власності юридичної особи

З 11.07.2021 до 10.10.2021 року всі раніше зареєстровані юридичні особи повинні подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.

Якщо документи подані протягом вказаного вище строку, платити адміністративний збір не потрібно.

Якщо у період з 11.07.2021 р. по 10.10.2021 р. виникла потреба внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (наприклад, при зміні адреси, керівника юридичної особи), то подати відомості про бенефіціара та структуру власності одночасно при реєстрації цих змін (в такому разі адміністративний збір сплачується).

За загальним правилом, кінцевим бенефіціарним власником є фізична особа, яка безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, володіє часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного капіталу.

Структура власності юридичної особи – це схематичне зображення, що відображає всіх осіб, які прямо чи опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, вноситься обґрунтована причина його відсутності.

Підписує структуру власності – керівник юридичної особи, а при створені юридичної особи – один із засновників такої юридичної особи чи інша уповноважена зборами особа.

Хто не подає?

Не подають вказані відомості: політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об’єднання, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації.

Важливо!!!

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

В разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повторно направляє відкориговані відомості державному реєстратору.

Щорічне підтвердження інформації про кінцевого бенефіціара.

Юридичні особи, які зобов’язані подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника, повинні підтверджувати такі відомості щорічно, протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації юридичної особи.

Тобто, перше щорічне підтвердження буде відбувати у 2022 році.

Наприклад, якщо юридична особа була зареєстрована 01 квітня, то обов’язок щодо подання документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, в неї виникає з 01 квітня і подати такі документи необхідно у період з 01 по 14 квітня 2022 року.

Для щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника подаються такі документи:

1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

2) структура власності;

3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Кому не потрібно подавати?

Політичні партії; профспілки; творчі спілки та їх місцеві осередки; організації роботодавців та їх об’єднання; адвокатські об’єднання; торгово-промислові палати; ОСББ; релігійні організації; держоргани; органи місцевого самоврядування та їх асоціації; державні та комунальні підприємства, установи та організації.

Відповідальність

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара юрособи передбачено штраф у розмірі від 1000 до 3000 НМДГ (від 17000 до 51000 грн.). Штраф накладається на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу).

Інші статті:

Реєстрація ФОП

Пропонуємо юридичні послуги з реєстрації фізичної особи – підприємця на замовлення Клієнта.

Як результат Ви стаєте власником свого бізнесу, отримаєте пакет реєстраційних документів і вже на наступний день зможете займатись своєю справою.
Строк виконання – 1-2 робочих дні.

Документи для реєстрації ФОП:
– паспорт та ідентифікаційний номер підприємця;

Необхідна інформація:
– електронна адреса і телефон;

– місце здійснення діяльності;

– основні напрямки діяльності.

Комплексна послуга з реєстрації бізнесу включає в себе  підбір видів діяльності за КВЕД, державну реєстрацію підприємцяреєстрація платником єдиного податку, реєстрація книги обліку доходів і витрат, а також юридичні консультації щодо оподаткування, структури власності і управління, використання найманої праці.

Якщо Ви хочете працювати як фізична особа – підприємець ми допоможемо Вам зареєструватись та пройти усі формальні процедури в податковій службі при обранні спрощеної системи оподаткування. У разі потреби чи в спірній ситуації ми завжди готові подати запит на отримання індивідуальної податкової консультації ДФС.

Вартість реєстрації ФОП  – 1 200,00 грн.

Вартість реєстрації платником єдиного податку – 650,00 грн.

Вартість консультації стосовно КВЕД чи системи оподаткування – 450,00 грн.

Отримайте професійну консультацію юриста в спеціалізованій компанії вже зараз. Зателефонуйте нам – 066-6595949.

Додаткові послуги:
– допомога при відкритті рахунків у банку;
– виготовлення печатки і отримання електронного цифрового підпису;
– підготовка і подача звітності;
– реєстрація торгової марки.

Ми знаємо як швидко зареєструвати бізнес і вміємо це зробити професійно!

Крім того, 1 місяць безкоштовного юридичного консультування у подарунок.

Зателефонуйте нам – 0666595949

Інші статті:

Статут ТОВ по-новому

Основним установчим документом на підставі якого діє Товариство є Статут. Із вступом в дію ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Закон про ТОВ) виникає безліч запитань до положень Статуту Товариства, які повинні в ньому міститися. І якщо уже діючі ТОВ мають один рік, щоб привести свої Статути у відповідність до нового закону, то що робити тим, хто бажає зареєструвати ТОВ, але не знає, які положення вказувати у Статуті.  В даній статті ми постараємося вказати на основні моменти на які необхідно звернути увагу при розробленні Статуту ТОВ.

Сам Закон про Товариства містить всього три основні пункти відомостей, які повинні вказуватися у Статуті обов’язково (ч. 5 ст.11 Закону про ТОВ), а саме:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

В той же час Закон містить положення про те, що Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Варто зауважити, що деякі положення Господарського та Цивільного кодексів України, що стосуються установчих документів Товариств досі залишаються чинними. А це означає, що повинні бути враховані при розробці Статуту ТОВ.

Господарський і Цивільний кодекс України визначають наступні положення, які повинні містити Статут: вид товариства та його найменування, предмет і цілі (мета) його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів управління товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації Товариства.

Здавалося б усе, що необхідно вказати у Статуті уже перелічено. Але це не так. Закон про ТОВ містить безліч особливостей, що стосується положень Статуту.

Зокрема, у Статуті учасники можуть на власний розсуд: визначити строк протягом якого учасникам необхідно внести свої вклади до статутного капіталу; визначити коло осіб, які є посадовими особами ТОВ; встановити особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення значних правочинів та визначити, які саме правочини будуть вважатися значними; встановити іншу кількість голосів учасників (але не менше, ніж більшість голосів), необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, але окрім рішень, які відповідно до закону приймаються лише одностайно; визначити розмір часток учасників додатково у відсотках; встановити переважне право певних учасників вносити додаткові вклади  і визначити які саме учасники його матимуть або ж виключити етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками, які мають таке переважне право; встановити додаткові випадки, ніж ті, що передбачені Законом скликання загальних зборів учасників та інше.

Даний перелік не є вичерпним і законом про ТОВ передбачено й інші положення, які можуть викладатися в Статуті на власний розсуд учасників Товариства. Більше того, учасники Товариства вправі самостійно внести ті Положення, які на їх думку будуть важливими саме для їх специфіки діяльності.

Таким чином, до мінімуму інформації, яку необхідно вказувати у Статуті можна віднести: 

– повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

– предмет і мета діяльності Товариства;

– склад засновників та учасників Товариства;

– порядок формування майна Товариства;

– порядок розподілу прибутків та збитків;

– умови реорганізації та ліквідації Товариства;

– органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

– порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Необхідно також зазначити, якщо до Статуту Товариства не будуть внесенні положення, які законом дозволено вносити за бажанням учасників або їх не було змінено, то за загальним правилом, діятимуть норми Закону про ТОВ, яких необхідно буде дотримуватися.

Для того, щоб вберегти себе від проблем, варто скористатися послугами кваліфікованих юристів, які допоможуть Вам і вашим партнерам розробити Статут, який стане гарантією безпеки Вашого бізнесу та дозволить максимально захистити Ваші права, як учасника Товариства.

Є ідея? То варто стартувати. Ми допоможемо! Наша компанія надає юридичні послуги з реєстрації юридичної особи. Співпраця з нами – це відмінних результат і задоволення. Ви можете отримати професійну консультацію юриста в спеціалізованій компанії вже зараз. Зателефонуйте нам – 066-6595949.

Запис на консультацію юриста за телефоном 066-6595949

Найцікавіше тут:

Хочете займатись бізнесом, не відволікаючись на юридичну рутину? Сфокусуйтеся на своєму бізнесі, а про решту подбаємо ми. ТОВ «Західно-українська юридична компанія» спеціалізована юридична фірма, яка допомагає підприємцям з 2001 року. Ми раді проконсультувати Вас з господарського і податкового законодавства та зареєструвати Вашу справу як юридичну особу чи ФОП.

Комплексна послуга з реєстрації бізнесу включає в себе  підготовку установчих документів (статут і протокол), підбір видів діяльності за КВЕД, державну реєстрацію компанії, виготовлення печатки, реєстрація платником ПДВ чи ЄП, а також юридичні консультації щодо оподаткування, структури власності і управління, використання найманої праці.

Якщо Ви хочете працювати як фізична особа – підприємець ми допоможемо Вам зареєструватись та пройти усі формальні процедури в податковій службі при обранні спрощеної системи оподаткування.

Маючи рішення, яких ще немає у конкурентів, Ви гарантовано отримаєте конкурентну перевагу вже зараз. Телефонуйте, щоб ми допомогли Вам зареєструвати власний бізнес та стати платником єдиного податку. Вартість послуг з реєстрації ТОВ “під ключ” – 4 500,00 грн.

Перелік документів та ціни тут

Телефонуйте нам – 066-6595949


Західно-українська юридична компанія – юрист і кадровик в одній компанії. Будемо раді зустрітись в нашому офісі в м. Івано-Франківськ або запропонувати послуги юриста чи облік кадрів дистанційно.

При потребі ми, зареєструємо для Вас компанію чи ФОП на єдиному податку та/або платником ПДВ.  Ви можете отримати професійну консультацію юриста в спеціалізованій компанії вже зараз. Зателефонуйте нам – 066-6595949.

Інші статті: