Головна » Професійний блог » Розкриття інформації про бенефіціарів та структури власності юридичної особи

Розкриття інформації про бенефіціарів та структури власності юридичної особи

З 11.07.2021 до 10.10.2021 року всі раніше зареєстровані юридичні особи повинні подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.

Якщо документи подані протягом вказаного вище строку, платити адміністративний збір не потрібно.

Якщо у період з 11.07.2021 р. по 10.10.2021 р. виникла потреба внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (наприклад, при зміні адреси, керівника юридичної особи), то подати відомості про бенефіціара та структуру власності одночасно при реєстрації цих змін (в такому разі адміністративний збір сплачується).

За загальним правилом, кінцевим бенефіціарним власником є фізична особа, яка безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, володіє часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного капіталу.

Структура власності юридичної особи – це схематичне зображення, що відображає всіх осіб, які прямо чи опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, вноситься обґрунтована причина його відсутності.

Підписує структуру власності – керівник юридичної особи, а при створені юридичної особи – один із засновників такої юридичної особи чи інша уповноважена зборами особа.

Хто не подає?

Не подають вказані відомості: політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об’єднання, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації.

Важливо!!!

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

В разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повторно направляє відкориговані відомості державному реєстратору.

Щорічне підтвердження інформації про кінцевого бенефіціара.

Юридичні особи, які зобов’язані подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника, повинні підтверджувати такі відомості щорічно, протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації юридичної особи.

Тобто, перше щорічне підтвердження буде відбувати у 2022 році.

Наприклад, якщо юридична особа була зареєстрована 01 квітня, то обов’язок щодо подання документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, в неї виникає з 01 квітня і подати такі документи необхідно у період з 01 по 14 квітня 2022 року.

Для щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника подаються такі документи:

1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

2) структура власності;

3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Кому не потрібно подавати?

Політичні партії; профспілки; творчі спілки та їх місцеві осередки; організації роботодавців та їх об’єднання; адвокатські об’єднання; торгово-промислові палати; ОСББ; релігійні організації; держоргани; органи місцевого самоврядування та їх асоціації; державні та комунальні підприємства, установи та організації.

Відповідальність

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара юрособи передбачено штраф у розмірі від 1000 до 3000 НМДГ (від 17000 до 51000 грн.). Штраф накладається на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу).

Інші статті: