Головна » Професійний блог » Реєстрація торгової марки

Реєстрація торгової марки

Оновлена версія статті доступна за посиланням https://welco.if.ua/reyestracziya-torgovoyi-marky/

Питання необхідності реєстрації торгової марки (торговельної марки, знаку для товарів і послуг) є досить актуальним. Це пов’язано з тим, що перенасиченість ринку різноманітними товарами і послугами, які пропонуються виробниками, змушує більшість підприємців вдаватися до застосування різного роду способів індивідуалізації власної продукції. Одним із таких способів індивідуалізації виступає

розробка власної торгової марки. Саме вона виступає гарантом якості вже відомого для споживача виробника за якою він може орієнтуватися при виборі товару чи послуги.

Відповідно до статті 492 ЦКУ торговельною маркою визнається будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Однак, щоб захистити унікальність розробленої Вами торгової марки і убезпечити себе від випадків недобросовісної конкуренції, недостатньо лише використовувати її на власних товарах, а необхідно її зареєструвати у порядку передбаченому законодавством.

Перше, що необхідно зробити перед подачею заявки на реєстрацію – це провести попередню перевірку торгової марки, щоб дізнатися чи не порушує вона прав третіх осіб, чи немає зареєстрованих ідентичних або схожих торгових марок. Хоча така попередня перевірка не є обов’язковою, однак її проведення дозволить уникнути значних труднощів в подальшому при проведенні експертизи заявки на реєстрацію. Проводити таку перевірку чи ні залежить від волі особи, яка виявила бажання зареєструвати торгову марку.

Щоб розпочати процедуру реєстрації торгової марки необхідно скласти Заявку про реєстрацію, встановленого зразка та подати її до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). Така заявка може бути подана заявником особисто або ж відправлена поштою на адресу Укрпатенту. Крім того за дорученням  заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Заявка  складається українською мовою і повинна містити:

– заяву про реєстрацію знака;

– зображення позначення, що заявляється;

– перелік   товарів   і   послуг,   для  яких  заявник  просить зареєструвати  знак, згрупованих за Міжнародним класифікатором для товарів та послуг (МКТП);

– опис знака, якщо знак має словесну частину.

Якщо заявник просить зареєструвати кольоровий знак, то він зобов’язаний заявити про це та вказати в заяві колір а також подати кольорові зображення даного знака в 10-ти примірниках.  На кожний кольоровий варіант знака подається окрема заявка.

Варто звернути увагу, що подання заявки про реєстрацію торгової марки передбачає сплату державного збору за її подання, згідно встановлених законодавством розмірів. Загальна вартість реєстрації буде залежати від типу позначення, кількості та статусу заявників та кількості обраних класів МКТП. Термін протягом якого особа повинна сплатити державний збір становить два місяці від дати подання заявки.

Другим етапом реєстрації торгової марки є проведення експертизи поданої заявки. Така експертиза складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи
(експертизи по суті).

Під час формальної експертизи встановлюється дата подання заявки, а також заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи (експертиза по суті) перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Загалом тривалість проведення двох експертиз може становити 12 – 18 місяців. Проте можна прискорити процедуру їх проведення сплативши за це додаткові кошти. Результати експертизи оформляються висновком, на підставі якого Державна служба інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію товарної марки. Таке рішення обов’язково надсилається заявнику.

Третій етап – сплата обов’язкових платежів. Після одержання заявником рішення про реєстрацію, йому необхідно протягом трьох місяців сплатити державний збір за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, а також мито за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, у розмірі встановленому законодавством. Оригінали документів, які підтверджують сплату обов’язкових платежів повинні бути надіслані до Укрпатенту.

Після сплати необхідних платежів, настає фінальна стадія реєстрації торгової марки – одержання Свідоцтва на знак для товарів і послуг. Видача  свідоцтва здійснюється у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається  особі,  яка має право на його одержання (заявник, патентний повірений, представник особи). При одержанні Свідоцтва необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, а також довіреність (у разі отримання Свідоцтва представником особи чи патентним повіреним). Якщо  право  на  одержання  свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.  Свідоцтво діє протягом 10 років від  дати  подання заявки і  його дія продовжується  Державною службою інтелектуальної власності за клопотанням власника свідоцтва щоразу  на  10 років, за умови сплати збору в розмірі встановленому законодавством.

Послуги з реєстрації ТМ.

Телефонуйте нам – 0666595949

Вартість послуг з реєстрації ТМ від 3 900,00грн.

Інші статті: