Категорія: Корисні статті

Єдиний податок. Чим займатись можна, а чим – ні!

Єдиний податок

Спрощена система оподаткування – це спеціальний податковий режим, який являє собою особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів, визначених Податковим кодексом України (ПКУ), на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Фізична особа-підприємець або юридична особа можуть самостійно обрати для себе спрощену систему оподаткування і зареєструватися платником єдиного податку, але за умови, що вони відповідають певним вимогам, визначеним ст. 291 ПКУ. далі…

Інші статті:

ТОВ чи ПП? Що обрати

statut

Право на зайняття підприємницькою діяльністю може здійснюватися по-різному: через створення фірми або реєстрацію ФОП. Засновник бізнесу самостійно вирішує, яку саме форму роботи обрати, адже ст. 45 Господарського кодексу України передбачає, що підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця. Найбільш поширеними формами підприємництва у вигляді фірми є Приватне підприємство та Товариство з обмеженою відповідальністю. далі…

Інші статті:

Як оформити працівника на роботу

Офоррмлення на роботу

Найм працівників є невід’ємною частиною кожного бізнесу. Із посиленням відповідальності роботодавців за використання найманої праці без належного оформлення і підвищенням податкового навантаження, все частіше постає питання, як саме використовувати найману працю не порушуючи при цьому законів. Отже, розглянемо варіанти оформлення працівників далі…

Інші статті:

Перевірки держпраці по новому

Про перевірки

Порушення законодавства про працю можуть потягти за собою великі штрафи. Про непомірні розміри штрафів відомо кожному підприємцю, який створює робочі місця. Ми розуміємо побоювання роботодавців та інформуємо їх, щоб останні уникали помилок при перевірках. Отже, хто і як перевіряє роботодавців ми розглянемо нижче. далі…

Інші статті:

Переваги отримання Свідоцтва на знак для товарів і послуг

Отримання свідоцтва

            Відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право на використання знака, а також право дозволяти і право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак.

               Власник, який отримав свідоцтво на знак для товарів і послуг від Укрпатенту має наступні права:

1) використовувати знак шляхом нанесення його на будь-який товар, упаковку, вивіску, бирку, зберігати товар із зазначеним нанесенням, пропонувати його для продажу, застосовувати його в діловій документації, рекламувати в мережі Інтернет та в інших джерелах інформації, продавати товар, надавати послуги під даним знаком.

2) забороняти третім особам використання зареєстрованого знака або схожого з ним до ступеня змішання позначень, у разі порушення прав звертатися до судових та правоохоронних органів за захистом, вимагати стягнення збитків від порушників, компенсацію матеріальної та моральної шкоди.

3) подати заявку на міжнародну реєстрацію на базі національної реєстрації за процедурою Мадридської угоди та зареєструвати торгову марку в зарубіжних країнах.

4) повністю або частково передати права на даний об’єкт інтелектуальної власності іншим особам шляхом видачі ліцензії на використання, укладення договорів комерційної концесії та ін.

          Передача виключних прав на об’єкт інтелектуальної власності, інакше кажучи продаж торгової марки є вигідним, оскільки власник отримує грошову виплату. Проте, правонаступник при цьому отримує всі права на законне володіння інтелектуальною власністю.

      Також поширеною формою передачі прав на торгову марку є укладання ліцензійного договору. Власник торгової марки має право видати будь-якій особі дозвіл на використання своєї інтелектуальної власності. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, а також власник свідоцтва має право здійснювати контроль за використанням цієї умови.

            Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами. За публікацію відомостей про передачу права власності на знак і видачу ліцензії на знак сплачують відповідні державні збори.

          Отже, реєстрація торгових марок важлива та необхідна процедура для власників бізнесу. Свідоцтво на знак для товарів і послуг дає можливість власнику ідентифікувати свій товар або послуги від однорідних, які надаються іншими суб’єктами господарювання, надає право забороняти іншим фізичним та юридичним особам використовувати зазначений знак без згоди власника, а також отримати комерційну вигоду від продажу або передачі  в користування торгової марки.

Інші статті: